Skatteetaten/Folkeregisteret


Du kan endre både fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt. Merk at mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn, kan også tas som mellomnavn.

Endring av navn gjøres via www.altinn.no, hvor søknaden blir formidlet til Folkeregisteret for behandling.