Elektronisk ID


Dersom du skal få utført tjenester fra stat og kommune på nett, må du ha en elektronisk ID (e-ID) for å kunne logge deg inn. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. 

Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn til offentlige tjenester: MinID, BankID, Buypass, BankID på mobil eller Commfides.