Hvilken skole er nærskolen vår?

Vi tildeler skole etter «gamle» skolekretsgrenser. For de fleste vil det bety skolen de bort nærmest. Allikevel har vi noen områder, som for eksempel på Folkenborg, ved Momarken, på Østereng og ved Susebakke, der deler av områdene sogner til en av grendeskolene. Ved å ta kontakt med skolen eller skolekontoret, så vil du raskt få svar på dette hvis du er usikker.


Kan barnet mitt bytte skole?

I utgangspunktet har alle elever rett til å gå på sin nærskole. Hvis man ønsker å gå på en annen skole enn den man er tildelt, så gjelder følgende:

  • Man må sende søknad til skolekontoret og det må fattes vedtak.
  • Det er praksis at vi sier ja, dersom man faktisk bor nærmere skolen man ønsker enn den man er tildelt innenfor kommunen.
  • Vi er restriktive med å godkjenne søknader som går utover ovennevnte prinsipp. Det er retten til nærskolen som er førende. Skulle man ha andre grunner til at man ønsker overføring til annen skole, så må hver enkelt søknad og prosess vurderes fortløpende.


Vi bor i nabokommunen, men ønsker å gå på skole i Eidsberg. Hva gjør vi?

Dere må ta kontakt med skoleeier i den kommunen dere bor. Hvis de godkjenner dette, så tar de kontakt med oss og avklarer om det er greit for Eidsberg. Så det første som må skje er altså at bostedskommunen må ta stilling til en slik søknad. Man har i utgangspunktet ingen rettigheter med tanke på å få sine grunnskoleopplæring i en annen kommune enn den man er bosatt. Hvis bostedskommunen skulle godkjenne dette, så er de betalingsansvarlig for den grunnskoleopplæringen og eventuelle skyss-rettigheter som eleven vil få i Eidsberg.


Vi har flyttet til Eidsberg kommune, men ønsker å fortsette på skole i annen kommune. Hva gjør vi?

Foresatte må sende en søknad til skolekontoret. Barn har rett til skolegang i den kommunen de er bosatt, men det må uansett foreligge en søknad til Eidsberg kommune for å få dette vurdert.