Hvordan får jeg skoleskyss?
Alle elever som bor mer enn 2 km (1.trinn) eller 4 km (2.-10.trinn) fra skolen har rett til skoleskyss, hvis man går på sin nærskole. Du tar da kontakt med skolen, som ordner dette. Andre spørsmål rundt skoleskyss kan også i utgangspunktet rettes til skolen.


Vi har spørsmål angående skoleskyss. Hvem snakker vi med?

Ta kontakt med merkantil ved skolen.


Mer detaljer om skoleskyssrettighetene i Østfold finner du i denne lenken:

http://www.ostfoldfk.no/stream_file.asp?iEntityId=15241

Hvis du mener at barnet har behov for skyss på grunn av særdeles farlig skolevei, så skal det sendes søknad om dette til skolekontoret.