Helsestasjonen får mange spørsmål, kanskje du finner svaret på ditt spørsmål blandt disse:


Kan man få låne brystpumpe på helsestasjonen?

Ja ! Koster 100 kr. pr. mnd. i leie samt at man må kjøpe et engangssett kr. 200. Depositum kr. 500,-.


«Mitt barn trenger å snakke med noen, vil ikke snakke med noen i hjemmet»

Helsesøster kan kontaktes på Familiesenteret. Hun henviser ved behov videre.


Jeg har søkt tjenester fra Rus og psykisk helseteam. Får jeg time snart?

Forvaltningskontoret saksbehandler alle søknader og kan kontaktes om hvor i saksgangen søknaden er kommet.


Ønsker time hos jordmor, kan vi bestille i resepsjonen?

Ja, vi setter opp timeavtale til jordmor.


Bor i annen kommune, kan jeg allikevel få time hos jordmor i Eidsberg?

Jordmortjenesten har bare kapasitet til å imot Eidsberg kommunes innbyggere.


Ønsker hjelp på Familievernkontoret, hvor holder de til?

Familievernkontoret holder til i Askim. Telefon nr. 466 16 040.


Når er Åpen barnehage åpen?

Åpen barnehage har åpningstid 10.00 – 14.00 tirsdag og torsdag.


Pent brukte klær – kan vi levere noe sted?

Familiesenteret tar ikke i mot brukte klær lenger, men Røde Kors-butikken, David Blid sgt. 8. tar gjerne i mot!

Den er åpen tirsdag 11.00 – 17.00, torsdag 11.00 – 19.00 og lørdag 11.00 – 15.00.


Vi skal ut å reise. Hvor kan vi få hjelp til vaksinering?

For vaksine: Dere må kontakte fastlege eller vaksinasjonskontor på Ski. Tlf.nr dit er : 971 87 065


Min datter/ sønn er syk. Kan vi komme til legen på helsestasjon?

Vi kan ikke ta i mot syke barn på helsestasjonen for her har vi mange spebarn og småbarn som ikke skal utsettes for unødvendig smitte. Dersom barnet er syk må dere kontakte fastlege eller legevakta


Kan jeg komme for å veie mitt barn?

Ang veiing: «Åpen veietid» på fredager mellom kl. 10.00 og 11.00


Har kommunen en ungdomshelsestasjon?

Ja! Åpningstid er mandager mellom kl 14.00 -17.00 i skoleåret.

Lege tilstede mellom kl 14.00 til kl 16.00. Helsesøster tilstede mellom kl 14.00- 17.00