I Eidsberg skal alle henvendelser, spørsmål, veiledning og søknader om tjenester innen kommunale helse og omsorgstjenester rettes til vårt forvaltningskontor. Dette gjelder også ved klage på vedtak eller tjenester.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester ligger her.

Skjemaet sendes

Eidsberg kommune v/Forvaltningskontoret

Ordfører Voldens vei 1
1850 Mysen


(kan også leveres Servicekontoret).