Ønsker kontakt med noen i Forebyggende avdeling, hvordan går man fram da?

Forebyggende avdeling er organisert under Familiesenteret. Du fyller ut et skjema med forespørsel om tjenester som behandles innen en uke.


Hvilke stillinger er det i forebyggende tjeneste?
Familieveiledere, ungdomskontakt, fire klientveiledere i endringsarbeid i familier og fagleder / SLT-koordinator.


Hvem kan henvende seg til tjenesten?
Barn og ungdom fra 0-18 år, og deres foreldre / foresatte.


Hva kan jeg få hjelp til i forebyggende tjeneste?
Bekymring for barns psykiske helse, og barn som strever med egen fungering i forhold til familie, barnehage, skole, venner eller fritid.


Koster det penger med en avtale i forebyggende tjeneste?
Tilbudet er gratis


Hva er en ungdomskontakt?
Ungdomskontakten er et tilbud for ungdom mellom 12 – 18 år. Den enkelte ungdom kan selv ta kontakt. Ungdomskontakten kan ta kontakt med ungdom etter oppfordring fra foreldre, sosiallærer/rådgiver eller andre hjelpeinstanser. Ungdommen selv avgjør om han eller hun ønsker videre kontakt med ungdomskontakten. Ungdomskontakten er å treffe på Eidsberg ungdomsskole eller på Familiesenteret. Ungdomskontakten er en del av forebyggende tjeneste ved familiesenteret.