Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for et barn?

Ring barneverntjenesten og spør etter mottaksansvarlig. Du kan drøfte saken og få veiledning helt uforpliktende.


Hvordan melder jeg bekymring for et barn?

En bekymringsmelding kan enten være skriftlig eller muntlig ved at du kontakter oss på telefon. Bekymringsmeldingen må inneholde navn og/eller adresse på familien og bør være konkret og presis på hva som gjør deg bekymret ved barnet og barnets situasjon. Mer på vår webside om barnevern.


Utenom kontorets åpningstid kan barnevernvakta kontaktes på tlf: 913 89 293/ 116 111