Klikk på denne veilederen så får du hjelp til å vurdere om du kan bygge uten å søke.