Først må det kartlegges om det gjelder en kommunal vei eller ikke:


Her finner du en oversikt over kommunale veier i Eidsberg kommune 


Er det en kommunal vei - fortsett registreringen her. Hvis ikke se nedenfor.Her finner du en oversikt over Fylkes- og riksveier i Eidsberg kommune

Finner du veien her kontakt:

Statens vegvesen Region Øst
Tlf. 02030

Postboks 1010 Nordre Ål

2605 LILLEHAMMER

 

Tips

Hvis du ikke kjenner til status på aktuell vei (kommunal, riksvei, fylkesvei eller europavei), så ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 69 70 20 00 eller postmottak@eidsberg.kommune.no.