Det er gjennomført behovsprøvd feiing i Eidsberg kommune. Det vil si at feievesenet vurderer fra sted til sted hvor ofte det er behov for feiing.
Mange vil derfor ikke få feiet sin pipe hvert år.


I stedet for unødig feiing vil ledige resurser bli brukt til periodisk tilsyn/brannsyn av pipestokk og ildsteder. I tillegg ytes hjelp og veiledning når den enkelte har behov for det.
Avgiften som innkreves hvert år er en kombinert feie- og tilsynsavgift. Kostnadene fordeles over en 4-års periode og omfatter alle tiltak som beskrevet ovenfor


Spørsmål av teknisk art rettes til Indre Østfold brann- og redning.