Ja, alle bygg med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp må installerer vannmåler og betale årsgebyr basert på faktisk vannforbruk i tillegg til et abonnementsgebyr for hver boenhet/næringsdel


Vann inn = Vann ut


Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma/entreprenør - som da kan hente ut ny vannmåler vederlagsfritt på Mysen renseanlegg. Installasjonen betaler du selv.

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler er eiendomsmegler ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier


Vannmåleravlesning
Vannmåleren leses av en gang i året – 31 desember. Dette får du varsel om. Du registrere da målerstand på våre nettsider - fra mobiltelefon eller med avlesningskort


Utskiftning av vannmåler
Vannmåleren eies og skiftes ut av kommunen vederlagsfritt dersom den har stoppet opp. Huseier forplikter seg til å plassere måleren frostfritt. Dersom vannmåler går i stykker på grunn av frostskade må huseier bekoste både ny vannmåler og installasjonskostnadene selv.