Ja. Eidsberg kommune har tatt i bruk et varslingssystem så du kan få varsel på telefon ved vannavstengning og andre forhold som krever rask informasjon.

Du må selv aktivt gjøre en engangsregistrering for å forsikre deg om at ditt telefonnummer er registrert på de adresser du vil ha varsel om.