Nei. Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken i Eidsberg kommune.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften.