Kontakt rørlegger, slamtømmer-firma eller kommunen omgående.


Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen.

Skyldes tilbakeslaget tette hovedledninger – eller manglende kapasitet i disse kan du kontakte kommunen.


Uansett årsak til tett avløp/kloakk eller tilbakeslag - meld alltid fra om eventuell skade til ditt forsikringsselskap.