Krykker lånes ut på servicekontoret mot depositum.


Kommunen sørger også for utlån av andre tekniske hjelpemidler (både kortvarig og varige behov), i tillegg til informasjon og bistand. Disse tjenestene er gratis. Eksempler er rullator, rullestol, sykeseng osv.

Se utfyllende opplysninger nedenfor om åpningstider og kontaktpersoner!


Ved kortvarig behov (inntil 2 år):

Henvendelser gjøres til Kortidsutlånet i kommunen v/Inger Fraas– tlf. 69 89 87 25.


Ved varige behov (over 2 år):

Skriftlig søknad sendes NAV Hjelpemiddelsentral. Det er en rekke ulike skjemaer for søknader, avhengig av behov for hjelpemidler og tilrettelegging. Se mer om dette på nettsidene til NAV (ekstern lenke).


Både bruker, pårørende og fagpersonell kan søke om tekniske hjelpemidler v/varig behov. Søknaden må begrunnes og inneholde tilstrekkelig informasjon for å bli behandlet. For noen hjelpemidler kreves det spesielle vedlegg. Bistand fra Fysio/ergoterapiavdelingen kan gis. Kontakt oss via Servicekontoret, tlf.69 70 20 00.


Hørselskontakt er ergoterapeut Ida Renngård – tlf. 69 89 87 52

Synskontakt er ergoterapeut Inger Fraas – tlf. 69 89 87 25