Du finner informasjon om skolefritidsordning og søknadsskjema på vår hjemmeside under Barn og skole - Skole pg SFO. Eller gå direkte til skjema: søke og endre SFO plass.