Skolefritidsordningen (SFO) har stengt de tre siste hele ukene i juli hvert år.