Hvis du ønsker å være støttekontakt for en av disse virksomhetene:

  • Omsorgsbolig og dagtilbud for voksne utviklingshemmede
  • Psykiatritjenesten
  • Familiesenteret, barn og unge

Da kan du søke ved å klikke her på skjema søke om oppdrag som støttekontakt


Du vil bli kontaktet hvis det finnes en aktuell kandidat.