Hvis arbeidsgiveren din betaler lønn under sykdom, skal du levere kravet om sykepenger (sykmeldingens del D) til arbeidsgiveren. Spør arbeidsgiveren din hvis du er usikker. 

 

Hvis du mottar sykepenger direkte fra NAV og ikke via arbeidsgiveren din, skal du sende kravet om sykepenger (sykmeldingens del D) til:


NAV Arbeid og ytelser Sarpsborg (del D)
Postboks 24
1701 Sarpsborg

 

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skaldu sende inn inntektsopplysningsskjemaet (NAV 08-35.01) sammen med kravet omsykepenger (sykmeldingens del D). Skjemaet finner du på www.nav.no