Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt i en epost som sendes til post@eidsberg.kommune.no eller ved å ringe til vårt dokumentsenter/arkiv på tlf. 69 70 20 00, så snart som mulig etter at søknaden er sendt inn. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.