Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk, og vi gir hjelp til det. Hvis noen er helt forhindret i å søke elektronisk eller oppsøke hjelp, kan vi ta imot papirutgave. Den leveres da virksomheten som selv fører inn søkeropplysningene. 


Vi ber om attester og vitnemål kun fra de som blir invitert til intervju.