Ja, juli er betalingsfri måned. Siden alle er pålagt å ta ut barnet i fire uker ferie i løpet av året.