Oppvekstportalen benyttes for å registrere ny søknad om plass i barnehage eller SFO og innmelding av skolestartere. Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). 

Oppvekstportalen finner du her.