Helse og omsorg

Helsestasjon
Helsestasjonen får mange spørsmål, kanskje du finner svaret på ditt spørsmål blandt disse: Kan man få låne brystpumpe på helsestasjonen? Ja !...
Wed, 27 Jan, 2016 at 2:56 PM
Søknad om helse og omsorgstjenester i Eidsberg
I Eidsberg skal alle henvendelser, spørsmål, veiledning og søknader om tjenester innen kommunale helse og omsorgstjenester rettes til vårt forvaltningskonto...
Thu, 4 Feb, 2016 at 3:43 PM
Forebyggende tjeneste og forebyggende avdeling
Ønsker kontakt med noen i Forebyggende avdeling, hvordan går man fram da? Forebyggende avdeling er organisert under Familiesenteret. Du fyller ut...
Wed, 27 Jan, 2016 at 3:00 PM
Barnevern og barnevernsvakt
Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for et barn? Ring barneverntjenesten og spør etter mottaksansvarlig. Du kan drøfte saken og få veiledning helt...
Wed, 27 Jan, 2016 at 3:02 PM
Utlån av krykker og andre hjelpemidler
Krykker lånes ut på servicekontoret mot depositum. Kommunen sørger også for utlån av andre tekniske hjelpemidler (både kortvarig og varige behov), i til...
Tue, 28 Aug, 2018 at 11:56 AM
Trygghetsalarm
Trygghetsalarm er en alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet. De fleste alarmer e...
Thu, 11 Feb, 2016 at 9:24 AM
Hvordan blir jeg støttekontakt?
Hvis du ønsker å være støttekontakt for en av disse virksomhetene: Omsorgsbolig og dagtilbud for voksne utviklingshemmede Psykiatritjenesten Fam...
Fri, 18 Mar, 2016 at 1:40 PM
Hvordan søke om ledsagerbevis?
Klikk på linken å finne ut mer om ledsagerbevis http://www.eidsberg.kommune.no/ledsagerbevis.378050.no.html
Sat, 26 Mar, 2016 at 10:36 AM
Hvordan får jeg transportstøtte - TT kort ?
Klikk på denne lenken til vår hjemmeside hvor vi har informasjon og søknadsskjema om transportstøtte / TT-kort  
Sat, 26 Mar, 2016 at 10:37 AM
Hvordan søke om parkeringstillatelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
Klikk på denne lenken til vår hjemmeside hvor vi har informasjon og søknadsskjema om parkeringstillatelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Sat, 26 Mar, 2016 at 10:42 AM