Hvordan er reglene?

Veileder til byggsøk
Klikk på denne veilederen så får du hjelp til å vurdere om du kan bygge uten å søke.
Wed, 1 Feb, 2017 at 1:15 PM
Kan jeg sammenslå mine eiendommer?
To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det ikke fører til prioritetskollisjon mellom panthaverne. Noen ganger må festekontrakter utvides elle...
Fri, 2 Des, 2016 at 11:03 AM
Hva kan jeg bygge uten å måtte søke?
Sett opp tilbygg uten å søke Bygg garasje uten å søke Bygg mer uten å søke Selvbygger - hva er unntatt og hva må du søke om
Wed, 1 Feb, 2017 at 1:17 PM
Hvor stort kan jeg bygge?
Det ser du i denne veilederen
Wed, 1 Feb, 2017 at 1:24 PM
Når og hvordan varsler jeg naboene?
Når må jeg sende nabovarsel? Hvordan varsler jeg naboene?
Wed, 1 Feb, 2017 at 1:26 PM
Når og hvordan varsler jeg naboene?
Når må jeg sende nabovarsel? Hvordan varsler jeg naboene?
Wed, 1 Feb, 2017 at 1:26 PM
Må jeg melde fra til kommuen når bygget er ferdig?
Ja, og her ser du hvordan
Wed, 1 Feb, 2017 at 1:28 PM