NAV

Hvor skal min sykemelding leveres?
Hvis arbeidsgiveren din betaler lønn under sykdom, skal du levere kravet om sykepenger (sykmeldingens del D) til arbeidsgiveren. Spør arbeidsgiveren din hvi...
Thu, 16 Mar, 2017 at 8:56 PM
Jeg har spørsmål om min pensjon, hvor henvender jeg meg?
Har du spørsmål om pensjon kan du ringe 55 55 33 34
Sat, 21 Jan, 2017 at 4:19 PM
Jeg har spørsmål om honnørkort, hvor henvender jeg meg?
Ta kontakt med NAV hjelpesenter på tlf. 55 55 33 33 og velg tastetrykk 4.
Thu, 16 Mar, 2017 at 8:54 PM