Vei, vann og avløp

Lurer du på de kommunale avgiftene?
Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyrer i Eidsberg kommune Kommunale avgifter sendes ut to ganger i året: 1. termin er første halvår, den ...
Thu, 21 Feb, 2019 at 2:54 PM
Hva gjør jeg hvis jeg har tett avløp/kloakkledning?
Kontakt rørlegger, slamtømmer-firma eller kommunen omgående. Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger eller fellesledninger må du kontakte en r...
Tue, 12 Jan, 2016 at 10:17 AM
Hvor skal jeg henvende meg når det gjelder vei, fortau og gatelys?
Først må det kartlegges om det gjelder en kommunal vei eller ikke: Her finner du en oversikt over kommunale veier i Eidsberg kommune  Er ...
Tue, 19 Apr, 2016 at 8:41 AM
Hvor ofte kommer feieren for å feie pipen min?
Det er gjennomført behovsprøvd feiing i Eidsberg kommune. Det vil si at feievesenet vurderer fra sted til sted hvor ofte det er behov for feiing. Mange ...
Fri, 8 Jan, 2016 at 12:51 PM
Må jeg installere vannmåler i bygget mitt?
Ja, alle bygg med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp må installerer vannmåler og betale årsgebyr basert på faktisk vannforbruk i tillegg til et abon...
Fri, 1 Apr, 2016 at 12:59 PM
Kan jeg få varsel ved vannavstengning?
Ja. Eidsberg kommune har tatt i bruk et varslingssystem så du kan få varsel på telefon ved vannavstengning og andre forhold som krever rask informasjon. D...
Fri, 8 Jan, 2016 at 12:37 PM
Hva er hardhetsgraden på vannet mitt?
Eidsberg kommune leverer vann som har en hardhet på ca.3,8 dH - noe som er klassifisert som bløtt vann Les mer om "Hardhetsgrad - vann - 3,8 dH&q...
Tue, 12 Jan, 2016 at 10:14 AM